N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבי אילוז

חיל התותחנים
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

כשפרצה מלחמת יום הכיפורים הייתי בגיל 13, ובאו מקצין העיר להודיע לדוד שלי שהבן שלהם, החייל יעקב אילוז ז"ל, נהרג במלחמה ביום השני של הלחימה.

המשפחה ישבה שבעה.

גרנו בבתים צמודים ליד הדוד שלי, ובזמן השבעה אנשים שבאו לנחם ניחמו גם את אבא שלי, שלא ידע שגם הבן שלו, ניסים אילוז ז"ל (אחי), נהרג במלחמה.

יצא מצב שהם סיימו את השבעה, ואז אנחנו התחלנו לשבת שבעה על אחי.

שניהם קבורים בירושלים בהר הרצל אחד ליד השני.

זיכרון כואב שלעולם לא אשכח.