N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

לוי קושניר

חיל השריון
חטיבה 14
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

אני על הנגמ"ש בחצייה של התעלה, עדיין על דוברה ולפני שגשר הגלילים הגיע.

זה הרגע שסוף כל סוף ידעתי שהפעם ננצח, אם הגענו הלום אחרי כאלה קרבות בלימה קשים ואנחנו עכשיו מובילים את החטיבה שסבלה הכי הרבה אבדות במלחמה.

העובדה שאנחנו חוצים ומכתרים את המצרים... אז מפה הרגשתי שכבר אין עלינו.