N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ויוי ברוך

חיל השריון
ללא קרב ספציפי

הייתי בת 9 במלחמת יום כיפור.

אבא שלי - יוסף ברוך, המכונה יושקו - היה 9 חודשים רצוף במילואים, ואחרי חופשה קצרה בבית חזר לעוד חודשיים.

אנחנו קיבלנו ממנו גלויות ותמונות מהחזית ומהמחנה...איך הסתדרו ואיך שמרו על המורל.

ברשותי המון תמונות מהמלחמה שנשארו מאבא.

לזכרו.

ויטל ברוך