N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יצחק בונים

חיל הרגלים
אוגדה 162 - ללא חטיבה ספציפית
קרב העיר סואץ

ב-24 באוקטובר, 1973 ניתנה פקודה לא סדורה לכיבוש בעיר סואץ.

גדוד שריון ובעקבותיו צנחנים על גבי בט"ר וכוח חסדאי על גבי 2 משאיות ואוטובוס.,כאשר הכוח שלנו ללא מפות, תצאו"ת או מודיעין.

הכוחות נקלעו למארב ולמעשה ניהלו קרב השרדות וחילוץ.

82 הרוגים היו בקרב זה.

מרבית הכוחות הלכודים חולצו במהלך היום, וחלקם ביציאה רגלית בלילה אל קו כוחותינו.

הכניסה לעיר ללא נוהל קרב מסודר ושלא על פי התרגולות והאמצעים המתאימים הינם הזיכרון העיקרי מאירוע קיצון זה.