N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יהודה קאופמן

חיל השריון
חטיבה 600
מתקפת טילי הסקאד

ביום 22 באוקטובר 1973 נפל טיל מצרי על חניון פלוגת המפקדה של הגדוד שסמל יהודה קאופמן שירת בו כקצין רכב. אחת ממכוניות התחמושת התפוצצה, ומכונית נוספת החלה לבעור.

סמל יהודה קאופמן רץ אל המשאית הבוערת, התניעה והסיעה אל מחוץ לחניון. לאחר מכן זרק את ארגזי התחמושת הבוערים מהמשאית וכיבה אותם במטפה ובחול.

במעשה זה גילה אומץ לב למופת ותושייה רבה, והציל רבים מחבריו מפגיעה. על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת באייר תשל"ה, מאי 1975 מרב אלוף מרדכי גור.

סרן יהודה קאופמן, מס' אישי 978542, נפטר ביום 16.8.2022 . שירת בצנחנים, בסיירת חרוב ובשיריון .