N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יעקב והבה

חטיבה 7

יאיר היה בחור כארז.

הכרתי אותו כאשר נדרשתי להסיע אותו. הוא היה מ"פ טנקים בגדוד 77, חטיבה 7.

יאיר היה איש טוב, שהתייחס לחיילים שלו בגובה העיניים, היה מוכן להושיט יד בכל רגע נתון - מלח הארץ.

חסר ויחסר מאוד.