N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יאיר לפידות

חיל השריון
חטיבה 7
ללא קרב ספציפי

באחד הימים, אחרי הפגזה מיצרית על ראש הגשר, סרקנו את איזור הפגיעות וגילינו חייל ישראלי הרוג נעל נעליי צנחנים ועל הדיסקית, אם אני לא טועה, זיהינו את השם יונגראו - או שם דומה מאוד.

שם כזה לא הופיע כלל בשום זיכרון או ספר עם שמות הנופלים ביום הכיפורים (אולי 50 שנה אחרי תוכלו לעזור ולפתור את הנושא).

בעת מציאת הגופה דיווחנו למפקדת הגדוד והגיע הרופא של גדוד 71.

אנחנו מגדוד מקביל - 66 מהחטיבה שלנו לפי הנוהל, הרופא שבר את הדיסקית ופינה את החלל.

אולי תוכלו לעזור ולפתור את החידה.