N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איילה אברהם

חיל האוויר
בסיס תל נוף (בח"א 8)
ללא קרב ספציפי

בעיצומה של מלחמת יום כיפור ב-11 באוקטובר נולדנו - שלישייה במלחמה - איילה, צבי, עופר.

אבי היה בגזרה במילואים והמפקד שלו שמע את הידיעה המשנית בין כל הידיעות הקשות דרך הרדיו.

הוא דאג להביא אותו במהרה ולשחרר אותו הביתה.