N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

בראון שולי

עורף

זכור לי שאבי ז"ל גוייס למלחמה בהיותי בת 6 בערך.

הייתה שעת ערב מאוחרת וחשוך ואבי יצא עם נשק עליו. אני זוכרת שנתבקשנו לכבות את כל האורות ולהיות בחשיכה, היה מאוד מפחיד ואבא לא בבית ונשארתי עם 2 אחיי ואימי, רגעים מאוד מפחידים.

בבוקר הלכנו מהר למכולת וחזרנו מהר מחשש להפגזות ובתור ילדה דאגתי לאבא שיחזור הביתה מהר ובשלום.