N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רחמים שלמה

חיל השריון
חטיבה 204
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

בין ימי הקרבות בתעלה הגיע לפתע הזמר טריפונס והופיע בפני החיילים.

בתוך כל הקושי של המלחמה זכינו להתרגש מהשירים ובמיוחד מאופיו הנעים והמחוייך של הזמר.

לימים, 30 שנה לאחר מכן צפיתי בהופעה שלו בירושלים ועליתי לבמה והענקתי לו בהודייה ותודה תמונה שהצטלמנו איתו כל החיילים בסוף ההופעה בתעלה. טריפונס התרגש מאוד. התחבקנו והתנשקנו. היתה זו סגירת מעגל מרוממת.