N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דוד גרינוולד

חיל האוויר

יום הכיפורים בצהריים, בבית הכנסת, שעה שתים נשמעת אזעקה.

אני יוצא, עובר דרך הבית על מדים בטרמפים עד נתב״ג, ומשם לקראת הערב ממריאים לרפידים.

ברקע נשמעים הדי הפגזות על השדה.

ביב"א עובדים סביב השעון. בשבוע הראשון היב"א טווחה בירי רקטי, ובאחד המקרים הייתה פגיעה ישירה במכ״מ ובו נהרגו שני טכנאי מכ״מ.

הייתי במרחק עשרות מטרים ממתקן המכ״מ המראה של המתקן שנמחק הלהבות וריח הגופות נותר בי זמן רב.