N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלברט אוקנין

חיל הים
בסיס אשדוד
ללא קרב ספציפי

מוצב בודפשט, חייל הים מפעיל מכ"מ ביום הכיפורים.

היינו נצורים ולאחר מכן חצינו את התעלה בשיתוף עם הקומנדו הימי בזולייט.

היו גם מערבים נגד אספקה שמגיעה מהארמיה השלישית.