N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אילנה רפאלי

חיל הרגלים
אוגדה 146 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

יום הכיפורים , 13:30 אחי ואני הלכנו לאחי השני.

בדרך ראינו משאיות צבאיות. מיד הבנו שמשהו קרה.

ב-14:00 הייתה אזעקה. מרגע זה ידענו שאנחנו נגוייס.

בערב שלושתינו גוייסנו. אני עליתי עם החטיבה לרמת הגולן.

התמקמנו בפוריה.

אחרי מספר ימים, התנדבתי עם עוד כמה בנות לעלות לקו קדמי ברמת הגולן.

הייתי קשרית, בזמנו תפקיד חשוב בזמן מלחמה. ברמת הגולן ספגנו הפגזות רציניות. מטוס קרב שלנו התרסק ממש מעלינו, ובאותו רגע היינו בטוחים שזו הפצצה.

לאחר זמן מסויים הורידו אותנ לסיני. ישבנו בטסה. גם בחזית הזו היינו כל הזמן בהאפלה וכוננות ספיגה.

בסיני היתה התרגשות רבה מאוד כשאחי יגאל רפאלי,שיהיה בריא, ואני נפגשנו .

נפגשנו, ככה, במדבר. נדיר. ככה הייתי בסה"כ חצי שנה במלחמה.

שמחתי שיכולתי לתת את חלקי לעם במלחמה כה קשה.

קיבלתי את אות המלחמה.