N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יפה אסייג

חיל האוויר

היום הראשון למלחמה. הופצצנו על ידי מטוסי סוחוי (מטוס קרב הפצצה).

אנחנו - אנשי מבצעים ומודיעין - לא היה לנו היכן לברוח מלבד השוחות שהיו ליד אגף מבצעים.

ראינו במו עיננו את המטוסים, ובכלל את כל התקיפה כשהיינו בשוחות.

לפתע ראיתי את מפקד הבסיס דאז, אליעזר כהן (הכינוי שלו היה צ׳יטה), מטפס במהירות למגדל הפיקוח ויורה על המטוסים כי הם היו מאוד נמוכים!

אני זוכר את הרעד שהיה בגופי.

ויש המון סיפורים נוספים, אבל זה צריך לכתוב בספר. הבאתי מעשה גבורה של המפקד.