N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

משה פרמון

חיל הרגלים
חטיבה 35
החווה הסינית

בימי המלחמה הראשונים הפלוגה הייתה בסיני כדי לחסום את האפשרות להתקדמות של הצבא המצרי.

בשעות בוקר של אחד הימים עמדתי ליד עוקב המים לשטיפת הפנים. לידי עמד המ"פ מרגל אהרון וסמל המחלקה שחר חיים שוורץ.

שחר שאל את המ"פ - "מתי ניקח חלק פעיל בלחימה?"

מרגל השיב לו " נראה לך שהמלחמה תסתיים ללא שנשתתף בלחימה עצמה?"

מספר ימים לאחר מכן, בקרב בחווה הסינית קיפחו את חייהם גם המ"פ מרגל, וגם סמל המחלקה שחר.