N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דני ארוסי

חיל התותחנים
אגד ארטילרי 213
קרבות הבלימה – עמק הבכא

היינו במקום שניקרא סבסבא במובלעת הסורית מול תל חארה.

כל בוקר היה מגיע הקומנדקר מהמפקדה כדי להביא לחילים דייסה בתוך סיר ענק שהיה צריך להספיק לכל הסוללה.

הקומנדקר עשה דרך ארוכה וקשה כדי לפנק אותנו.

היו בקרים שהוא לא הגיע בגלל שנתקע בבוץ העמוק בדרך.

כל בוקר נשאלה השאלה האם הוא יגיע או לא. התנאים היו קשים מנשוא. חיינו בתוך אוהלים בתנאי חורף קשים. כל בוקר היינו יוצאים לעמדה כדי לירות על המטרות שהיו.

לפנות ערב היינו חוזרים לאוהלים הרטובים שהיו בתוך בוץ.

האוכל היה בצימצום. פעם בכמה ימים הייתה מגיעה משאית של מקלחת. זה היה מאורע משמח מאוד.

פני שהיתה מגיעה המשאית היינו מתקלחים עם מימיות שגם אז המים היו בצימצום.