N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

משה סאלאריוס

חיל השריון
אחר
ללא קרב ספציפי

פלוגה סיור 434 , נפגשה במחנה ירדן ומשם למחנה יפתח לקחת ציוד ולהתארגנות.

מצאנו את המחסן ריק מציוד וחיכינו לציוד חדש. משם נסענו לצומת יהודיה, מחכים להוראות.

פגשנו חיילים של טנק שהתקלקל.

אחד החיילים הקריא לנו מכתב שכתבה לו חברה שלו לפני שיצא למלחמה.

הטנק תוקן והמשיך לדרכו.

יומיים אחרי זה ליווינו את חברת קדישא לטנק שהופצץ וגילינו את החייל בין ההרוגים. רגע לא נעים ועצוב.

התמונה מרגע של שלווה, היו גם כאלה רגעים.