N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

תמר חי

חיל האוויר
ללא קרב ספציפי

גוייסתי לחיל האויר ביום השני למלחמה וכל הטירונות עסקנו בהכנת מנות קרב לחיילים.

קיבלנו גלויות לשים במארזי המנות כדי שיוכלו להתכתב עם משפחותיהם וגם אנחנו כתבנו להם וחלק מהחיילים שלחו לנו בחזרה.

עד היום יש לי כמה גלויות עם שמות החיילים מהקרב.