N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מרדכי בן אביר

חיל האוויר
ללא קרב ספציפי

היינו בפאיד כבר חודשים, והספקנו לחגוג את חנוכה.

תמיד ממוקמים באותו בונקר שהפכנו למגורים של בינוי.

אז התגלה סרן אילן בר טל כזמר, כאשר ארגן מקהלה ושרנו כולנו את שירי חנוכה.

רחוק מהבית, בתנאי מחיה לא קלים, ההתעקשות של כולנו היתה מאוד גדולה, הדלקנו נרות וכולנו שרנו.

לא מעט דמעות ירדו מהעיניים של כולנו, עד היום אני שומר אצלי את החנוכיה שהשתמשנו בה בפאיד

(מתוך הספר "סדרת מורשת של חיל האויר, מערך הבינוי, 60 שנות בניה, דף 123).

החנוכיה הנ"ל באריזה מיוחדת תמסר לארכיון ההיסטוריה של חיל האויר באדיבות מרדכי בן אביר, עם הכותרת "חנוכיה זו שימשה את כוחות הבינוי של חיל האויר במלחמת יום הכיפורים בפאיד שבמצרים, חנוכה כסלו תשל"ד, דצמבר 1973".

על החוויה בבסיס הקדמי פאיד שמעבר לתעלת סואץ כתב ראש חוליית המערכות מרדכי בן אביר בתארו את מסיבת חנוכה.