N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שלמה ברקאי

חיל השריון
חטיבה 401
ללא קרב ספציפי

בית הספר העממי "אלומות" בעפולה עילית.

נתן היה חבר טוב, ילד חמוד ושקט

בן יחיד לזוג ניצולי שואה.