N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שלמה ברקאי

חיל האוויר
רמת דוד (כנף 1)
תקיפת מתקני הדלק בצפון סוריה

למדנו יחד בכיתה קטנה ואינטימית בבית הספר התיכון המחוזי בעפולה.

זו היתה המגמה הריאלית בבית הספר, ובה 15 תלמידים בלבד.

אריה ישב לידי. אריה היה תלמיד מצטיין בכלל, ובעיקר במתמטיקה. שחקן כדורסל מעולה ומקובל מאד מבחינה חברתית.

מושא הערצה של לא מעט בנות בבית הספר

עם אחת מהן התחתן לבסוף - אך לא זכה להכיר את ילדו הקט שנולד לאחר התרסקות מטוס הסקייהוק שלו, שנפגע מטיל נ.מ. סורי, שפגע בו בקרב מעל רמת הגולן.

יהיה זכרו ברוך.