N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איציק דגן

חיל הרגלים
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

טקס סיום קורס הקצינים היה אמור להיות ביום א'.

ביום שבת "זרקו" לנו את דרגות הסג"מ, וירדנו לרפידים, ללא סיפוח, ללא נשק, גם ללא תחתונים.

הייתי מוביל שיירות לסואץ, פאיד ועוד כמה תפקידים, שהתבצעו הרבה פעמים תחת אש ובלחימה.

ב-22.10 עליתי לרמת הגולן, לבקעה למלחמת ההתשה של חצי שנה.

היינו ילדים, הרבה לא הבנו, הורים שורדי וניצולי שואה.

הרבה חברים נהרגו, 50 שנה התמונות רצות ולא עוזבות, בעיקר החברים הטובים שלא נראה עוד.

התביישתי לבקש עזרה. מנסה עד היום להתמודד עם מה שעברתי לבד.

השתתפתי גם בשלום הגליל כמ"פ, הייתי 70 יום מגוייס. ב-1995 נפצעתי במהלך שירות מילואים בחברון.

שיקום וסיימתי את שרות המילואים שלי.