N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבי גולן גולדהירש

חיל הרגלים
אוגדה 210 - ללא חטיבה ספציפית
כיבוש המובלעת הסורית

בין ה-11 ל-12 באוקטובר 197 התארגנו בשיירת זחל"מים באזור קוניטרה על הכביש, ציר אמריקה, במגמה לכיבוש המובלעת הסורית וספציפית טיהור חאן ארנבה.

היינו חיילים בגדוד צנחני מילואים של חזי שלח המג"ד (471), במחלקת חבלה.

כל אחד עלה על זחל"ם, במין אי סדר

הצפיפות הייתה רבה ואיכשהו עזרא ואני עלינו בין האחרונים.

אני עליתי על הזחל"ם של המ"מ, ועזרא עלה על זחל"ם אחד קדימה, שהיה של החה"נ החטיבתי, שהיה עמוס חומר נפץ.

במהלך הלילה הגענו לחאן ארנבה.

במרכז הכפר על הציר, פצצת רפ"ג שנורתה מתוך מבנה בצד שמאל של הדרך, ממרחק כ-50 מטר מהציר - פגעה ישירות בזחל"ם של עזרא וכל יושביו נהרגו.

הסורי שכנראה ירה יצא מהמבנה ונורה למוות מדופן שמאל של הזחל"ם שלנו.

יהי זכרו של עזרא יקירי וזכרם של כל הלוחמים ברוך.