N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אפרים קובי

חיל השריון
קרבות הבלימה – עמק הבכא

שלום קוראים לי אפרים קובי.

נולדתי 5/10/73 בשעה 22:50 ביום הכיפורים. הנני מכהן כיו"ר הנהגת ההורים בגימנסיה העברית הרצליה כבר 9 שנים.

לא ידעתי שהחייל הגיבור אפרים דוד ז"ל, שנפל ביום הכיפורים, יליד המושבה הצפונית מנחמיה, למד בגמנסיה ואני קרוי על שמו.

הוא למד בפנימייה הצבאית בתל אביב, שאת לימודי התיכון למדו בגימנסיה.

יש 230 נופלים אצלנו.

בעקבות זאת חידשתי קשר עם המשפחה, עשינו כתבה יפה והגעתי ללוחמים שהיו איתו בקרב ושנה שעברה הגיעו ליום הזיכרון ליד קיברו.

מרגש מאוד. מצאתי תמונות מכמה ימים לפני שנפל, ואת הכתבה שלי לזכרו.

אני רואה חובה וזכות לדבר עליו.

אחד הדברים העצובים ביום הכיפורים הוא שאין מדיה כמו היום - היו אנשים מדהימים, שחוץ מהקרובים להם - נשכחו.

כל החיים התגאתי שקוראים לי אפרים - זה שם של גיבור. הילדים האלו הצילו את המדינה.