N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף סספורטס

חיל הרגלים
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

אבי נפטר מהתקף לב לפני מספר שנים.

הוא לחם אחרי שירות סדיר בנח"ל המוצנח בגזרת סיני, גוייס בשעות הבוקר של יום כיפור בצו 8.

לחם בחזית סיני בכל המערכה. נשאר בגזרה כחודשיים, נפצע פעמיים במלחמה ולא פונה.

נשא צלקות מירי קטיושות ביד ימין ובירכיים עד יום מותו.

משפחתו גאה בו.