N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יצחק רונן

חיל הרגלים
אחר
ללא קרב ספציפי

תמונה ביום עלייתנו ארצה, מעיראק ב-1951. יצחק אחי הראשון בתמונה מצד ימין לידי, עם אחינו משה וזמיר.

יצחק בשירות סדיר בסדרה מטווח. יצחק מילואימניק במלחמת יום-הכיפורים 1973 יצחק רונן בן אברהם רג'אן ומרסל רג'ואן לבית חלסצ'י היה חניך עלית-הנוער בקיבוץ אדמית. טירונות וקורס צניחה, שירות בחיל-רגלים, סיים שירותו בדרגת סמל.

נקרא למילואים בכל שנה, וגם הוזעק ביום הכיפורים 1973, הועלה על מטוס הרקולס, בלוד, הוטס לשדה-התעופה פאיד במצרים.

מבלי שידעו זה על זה, באותה טיסה היה גם אחי המבוגר ממנו בשנה, משה רונן, שיחיה!

משה היה במילואים, חובש גדודי.

לגמרי במקרה נפגשו במטוס וכשירדו בפאיד, משה אחי ליווה אותו להסעה שלו, נפרדו, והם ראו זה את זה רק אחרי סוף המלחמה.

יצחק אחי היקר , חזר לעבודתו באזרחות, נהג במחלקת תחבורה של מכון ויצמן חמדע ברחובות. הוא נפטר כעבור כמה שנים, לא כתוצאה מהמלחמה, אלא מדום לב.

יצחק רונן בן אברהם רג'ואן 1940-1988 תנצב"ה🌿💙🙏