N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מלכה אוחיון גואטה

חיל השריון
אחר
קרב העיר סואץ

דוד שלי קנה לי את האיפור הראשון ודאג לי המון.

הוא היה לקראת הכנות לחתונה, וביום הכיפורים היה לו צו להתגייס כמו כולם לצבא.

הוא התייצב כמובן, ומאז נותר לנו אלבום שנושא עימנו 50 שנה עם תמונות שלו ומהמלחמה