N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חסקי חיים

חיל השריון
חטיבה 164
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

ב-14.10.73 פגז פגע בחזית הטנק על החוליה הרזרבית וממנו ניתז רסיס שפגע בדרור

דרור היה המפקד, חיים חסקי נהג, צבי שייביץ תותחן, ודוד כהנא טען קשר.