N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רחל דיליאון

חיל ההנדסה
אוגדה 143 - ללא חטיבה ספציפית
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

ברוך היה נאמן בדרכו, לוחם צדק ושלום.

פנו אליו לכל עזרה ועצה ותמיד היה עוזר בכל יכולתו, אהב את משפחתו בכל נימי נפשו.

כשנפצע בתעלה ופינו אותו, הדבר היחיד שאמר לחיילים "תמסרו ד"ש למשפחה".

ברוך היה חכם, מלא כרימון, אמר עליו פרופסור יעבץ ז"ל, מוכשר, מדמה אותו לגאון הרמב"ם.

לברוך היה ידע כללי חובק עולם.

הדבר שלי הכי עצוב הוא העובדה שברוך לא הצליח לראות את ילדיו ונכדיו גדלים ומצליחים.