N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

פררה סימה

עורף

אני ילדה בת 5 גרה בתל אביב, ברחוב לה גרדיה 89.

באמצע יום כיפור אני רואה מלא מלא אוטובוסים מתמלאים בחיילים.

אני, אמא ואחי התינוק עומדים ומחכים בשביל הכניסה לבית, שאבא ואחי יחזרו מבית הכנסת.

מיד כשהופיעו אבא אמר שהתחילה מלחמה, ועלינו מיד הביתה וההורים כיסו את החלונות במגבות כדי ליצור האפלה ושהאויב לא יידע איפה להפציץ ישובים.

הייתה עצבות ואפילה בבית.