N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיים מויאל

חיל הרגלים
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

אחרי חציית התעלה התקדמנו צפונה לכיוון איסמעיליה.

על הפלוגה של זמר היה לכבוש מוצב מצרי גדול, ״פוקסטרוט״.

יעקב (יאקי) זמר עם מפקדי המחלקות עלו לתל על מנת לתצפת ולתכנן את הכיבוש. תוך כדי נורתה אש מקלעים מהמוצב המצרי, ויעקב ושלושה מקציניו נהרגו.

רס״ן יאקי למד בארה״ב. ערב המלחמה וכאשר פרצה טס מייד לישראל, הצטרף לגדוד כמ״פ ונפל בקרב.

יאקי יכל להישאר בארה״ב אך העדיף להגיע לארץ ישר לחזית, ונפל בקרב. לרעייתו קוראים תמי.

יהי זכרו ברוך.