N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יעקב עמאר

חיל השריון
חטיבה 14
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

אני ומושיק צאיג הגענו יחד לגדוד 79 - גדוד שיריון בסיני.

אני כמפקד טנק ומושיק כמפקד מחלקה. התחברנו והפכנו לחברים. עשינו יחד קו בתעלה, ולאחר מכן עברנו יחד לפלוגה ח' בפיקודו של עמוס וינטרוב.

העברנו יחד אימון צוות מחלק פלוגה (צמ"פ) לחיילים צעירים יותר כשמשה מ"מ שלי (טנק 2) ואני מט"ק בטנק 2א' במחלקתו.

היינו אמורים ביום ראשון שאחרי כיפור להחליף את החטיבה שבקו ולעשות קו בתעלה.

בפתיחת המלחמה היינו ברפידים ובשעה 11:00 ביום כיפור הוזעקנו מבית הכנסת האוגדתי להגיע דחוף לגדוד - ומיד יצאנו עם הטנקים להסוואה, כ-2 קילומטר מהגדוד.

בשעה 13:50 לערך תקפו את הגדוד מטוסים מצריים ומיד קיבלנו הוראה לצאת עם הטנקים על זחלים לכיוון התעלה.

בסביבות השעה 17:00 הגענו לתעלה, כשמסביב הכל עשן שגרם למעין חשכה.

מיד נפרסנו בשטח וכמה דקות לאחר מכן חטפנו מטח אדיר של ארטילריה כבדה מכל הכיוונים ולמזלנו, בשלב זה טרם נפגענו.

מסתבר שבשלב זה חדרו כוחות קומנדו מצריים לשטח שבו היינו. נהייתה חשכה, ועמוס המ"פ ביקש תאורה כדי לראות את השטח.

לא הגיעה תאורה והמ"פ עלה לעמדת תצפית ומיד חטף טיל והטנק שלו נפגע והוא והטען קשר נפגעו.

מסביב השתוללה התקפת טילי סאגר לכל הכיוונים. בן עמי תמיר (מ"מ 3 ) הודיע שהוא יוצא לחלץ את המ"פ וינטרוב ובדרכו לשם נפגע גם הטנק שלו מטיל והוא והתותחן נפגעו.

מושיק צאיג, המ"מ שלי הודיע בקשר שהוא יוצא לחלץ את עמוס וינטרוב והטען.

הוא הגיע והצליח להעלות על הטנק שלו את עמוס והטען (יוסף אנגלשטיין), ומיד לאחר שהעביר אותם לטנק שלו חטף טיל שהעלה באש את כל הטנק על 6 אנשי הצוות שלו.

המג"ד (מוני ניצני) שהיה לידי, ביקש ממני לגשת ולחלץ את הטנק של עמוס וינטרוב שבו היה עדיין אלי הררי הנהג.

הגעתי אל הטנק של עמוס כשמסביבי יורים טילי סאגר ורואים את כדורי האש עפים לכל הכיוונים. ירדתי מהטנק כדי לחבר את הטנק של עמוס עם כבלים.

אלו היו רגעים מאוד מפחידים כי אתה עומד חשוף כשהטילים שורקים מסביבך לכל הכיוונים (מסתבר שהיינו בתוך מלכודת של קומנדו מצרי).

הצלחתי לחבר את הטנק ולהתחיל לנוע אחורה לחילוץ, כשאני גורר את הטנק ואלי הררי בתוך תא הנהג.

תוך כדי חילוץ חטפתי טיל שפגע בצריחון המפקד וגרם לפציעתי, ומיד נפלתי פצוע לתוך הטנק.

כשאלי הררי ראה את הפגיעה, הוא עלה אל הטנק שלי כדי לחלץ אותי לאחור לכיוון התאג"ד.

בשלב זה הגיעו אנשי החוליה הטכנית וחילצו אותי. הם העבירו אותי לנ"נ, שהעביר אותי לתאג"ד תוך שאני מאבד דם רב. לאחר טיפול ראשוני , הועברתי במסוק לבית חולים שדה ומשם להדסה.