N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דניאל קריאף

חיל השריון
חטיבה 14
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

לאחר ליל הבלהות, 15.16.10, במבצע אבירי הלב ביום רביעי 17.10, פלוגת אהבה בפיקוד אהוד גרוס (לאחר שגדוד 407 מחטיבה 600 ירד מהמצבה עברה תחת פיקודו חטיבה 14).

הפלוגה מנתה ארבעה טנקים בפיקוד אהוד גרוס: מ"פ אלי הררי, סמ"פ דני קריאף מ"מ 2 [ חוגר], ואליה הצטרף צביקה [ פוקס] יוגב. הטנק היחיד שנשאר מפלוגת בסין, גם היא מ-407.

בשעה 11:30 ביקש אהוד גרוס ממח"ט 14 אמנון רשף שהפלוגה הייתה תחת פיקודו הישיר לפני שעברה יום למחרת תחת פיקוד גדוד 79, אישור לנוע לאזור כספי ציר חת"מ לצורך תדלוק, היות והטנקים נשארו עם מעט סולר .

כעשרים דקות לאחר מכן, בעוד אנו מטפסים על הגבעות לכיוון "גרפיט", התקשר אמנון לאהוד והורה לו לחזור במהירות ולתפוס עמדות מדרום לתעוז "לקקן" מתג 265 ציר לקסיקון, משום שיש ידיעות שחטיבה 25 המצרית שהייתה מצוידת בטנקים הסובייטים ביותר באותו עת t62.

כשהגענו לשטח פגשנו מאחורי תעלת השקיה פלוגת צוערים מבה"ד 1 בפיקוד איציק זמיר, יחד עם כמה תולרי"ם של גדוד 582 [ נתן שונארי] שנכתש בליל הפריצה בצומת המוות טרטור לקסיקון. על הכוח פיקד הסמג"ד רס"ן עמרי רון, לימים חבר כנסת.

הכוח שהיה שם, שהיה לו ברור שאין לו יכולות להתמודד עם גיפי תול"ר ובזוקות ממלחמת העולם השניה, קיבל אותנו בתשואות.

אהוד פרס את הטנקים בשטח במרחק של כ-100 מטר מטנק לטנק בפלטה מישורית שאין בו עמדות.

אני הייתי ימני, צמוד לאגם המר הגדול. משמאלי אהוד גרוס, לידו צביקה יוגב והקיצוני המזרחי היה הסמ"פ אלי הררי.

היות והסולר במכלים עמד לאזול, אהוד הורה לנו לדומם מנועים ולצפות לכיוון דרום. בשעה 13:00 ראינו ענן אבק עצום מדרום לנו, היה ברור שהחטיבה מגיעה.

בשעה 13:15 ענן האבק התקרב - ואהוד ביקש לא להתפתות ולהתחיל בירי רק לפי פקודה שלו. בשעה 13:30, בעת שהם הגיעו לטווח אפקטיבי, פתחנו עליהם באש תופת.

אחרי כל פגיעה הצוערים ששכבו מאחורי הסוללה היו קמים, מוחאים לנו כפיים ומסמנים בv . מהפתיחה באש בשעה 13:30 ועד לשעה 14:45 פלוגת אהבה עם ארבעה טנקים בלמה לבדה חטיבה מצרית שלמה.

לאחר שהתחמושת בטנקים אזלה הודיע אהוד לאמנון. הוא שלח את פלוגת חורש בפיקוד יאיר ליטביץ, במקור מגדוד סיור 87 שלאחר שהוא ירד מהמצבה הצה"לית סופח לגדוד 79.

נענו לעבר המפגש בין ציר עכביש ללקסיקון, וצנחנים סדירים הביאו לנו עם זחלמי"ם תחמושת שהגיעה מהסיוע האמריקאי. רק פגז ח"ש. וגם תדלקנו את הכלים.

חזרנו לשדה הקרב בשעה 16:00, אבל למעשה הוא כבר היה בשלבי סיום לאחר שחטיבה 25 נכנסה למארב שכלל את פלוגות אהבה וחורש. חטיבה 14, מצפון חטיבה 217 עם שני גדודים ומחלקה 3 מגדוד 410. חטיבה 600 השלימו את המלאכה.