N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עודד פאר

חטיבה 401
ללא קרב ספציפי

במלחמת יום הכיפורים הוזעקתי מבית הכנסת בו התפללתי.

הייתי רס"ל (מיל.) בחיל הרגלים. לחמנו בקרבות בסיני וליד האגם המר.

בשלב מסויים צורפנו, אלה שנשארו מחיל הרגלים, לאוגדה 401 חיל השריון.

בין מלחמה לרגיעה הייתי אחראי על מהלך הבחירות שנערכו במדינת ישראל, ונערכו גם בקרב חיילי הסדיר ואנשי המילואים, בכל המקומות בסיני.

הייתי אחראי על מזכירי הקלפיות.

מכיוון ששהיתי במילואים כ-8 חודשים, בשנת 1973 חזרתי לשרת בצבא הקבע.