N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סיגל ברכה סדוביץ'

חיל השריון
חטיבה 188
ללא קרב ספציפי

אבי היה נהג טנק.

הסיפור הקשה ביותר שהוא שיתף לגבי המלחמה היה קרב בגזרה המצרית, שבו הוא הצליח לזהות ירי של המצרים לעבר הגדוד שלהם.

הוא התריע לטנקים שהיו לפניו, אך הטילים כבר פגעו בהם.

הוא היה בין היחידים ששרד ותיאר מראות קשים מאוד של חבריו הטובים שנהרגו במלחמה.