N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלי כהן

חיל השריון
חטיבה 188
קרבות הבלימה – נפח

הייתי חייל בסדיר, חטיבה 188 גדוד 74 סער.

זיכרון מחברים לנשק שנפלו.

אשמח להיפגש עם הוותיקים