N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ציון בודאי

חיל השריון
חטיבה 14
ללא קרב ספציפי

סימן שאלה גורלי בן 50.

חרמ"ש גדוד 52, כינוס מאות אנשי מילואים בנפח ואני ביניהם, מקבל קרל גוסטאב.

אין לי מושג מה זה חרמ"ש, הוצבתי לחטיבת 14 שריון למילואים בלבד.

טירונות של ג'ובניקים. 3 שנות חובה ג'ובניק.

בצהריים מגיעים 6 אוטובוסים להוביל אותנו לתעלה. 5 אוטובוסים מלאים עברו את מחסום מ.צ ביר גפגפא, ה- 6 הוחזרנו מהמחסום שוב אל נפח. (הוראה של משה דיין, כך שמע מפקד האוטובוס).

עד היום בסיפורי חטיבה 14 אין זכר עבורי לגורל 5 האוטובוסים, חבריי "בשר תותחים".

אני חי 50 שנה של סימן שאלה.

דואב להיות חי