N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסי קשטר

חיל הרגלים
ללא קרב ספציפי

בעת קרבות הבלימה סיוע בחילוץ חלל מטנק שרמן באלעל, חוויה מטלטלת.

צפויה הגעת חללים לתחנת האיסוף, משאית ריו שהייתה עמוסה בחללי גדוד 50 שהיו מונחים בארגז המשאית בערימה כמו סרדינים.

בהמשך הסתפחות לבית חולים שדה כלוחם בעל מקלעון להבטחת היחידה נגד קומנדו סורי וחוליית הנחתת מסוקים, עבור פינוי פצועי קרבות הבלימה, ההבקעה לרמה הסורית ובתוך המובלעת הסורית.

הרבה חוויות מטלטלות של מראות קשים וספיגת הפגזות. היחידה אליה הצטרפתי עשתה מלאכת קודש של הצלת חיים ופינוי תחת אש הפגזות.

בעת קרב ההבקעה לציר אמריקה, היחידה הייתה פרוסה למרגלות תל אבו נידא. הגיעו שני טנקיסטים שנחלצו מטנק שספג פגיעה.

אחד מהם חבר שהכרתי.

תיאור המוות של מפקד הטנק וטען הטנק היה קשה מאוד.