N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מני יריב

חיל השריון
חטיבה 7
קרבות הבלימה – נפח

ידידי אמיר ז"ל, שהיה מפקד מחלקת סיור בגדוד 75.

שני נגמ"שים של הסיור של חטיבה 7 נקלעו למארב בבוקעתה ונהרגו שם. איתו גם סמ"ר אור יוסף ז"ל, סמ"ר ארד בועז.

זה היה אסון מחריד, אשר גרם לי לחרדות אדירות ולכאב רב.

דבר שמלווה אותי בימי הזיכרון לאורך כל השנים.