N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלי שילוח

חיל הרגלים
אחר
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

אלי נפטר לפני שנה, אך אנחנו, בני משפחתו, רוצים לשתף מזכרונותיו.

פלוגה א' של קורס מ"כים של חטיבת הנח"ל 906. המלחמה פרצה בשבוע האחרון של הקורס, במקום מסדר סיום, הפלוגה הוקפצה לחזית.

ביום השלישי למלחמה, נכנסו תחת אש כבדה להחליף את לוחמי החטיבה הירושלמית במעוז בודפסט.

כבר בדרך, הצליחו להינצל מהתקפת מיגים מצריים ואש ארטילרית. לאחר שהחליפו את המילואימניקים, היו כמה ימים רגועים באופן יחסי.

ביום השמיני (14.10) מפרוץ המלחמה אלי שמע לפנות בוקר קולות מוזרים, בהתחלה קצת דיבורים בעברית מוזרה ופתאום צעקות "יאללה ג'מאעה".

זאת הייתה קריאת הסתערות של המצרים.

באותו הרגע פתח באש עם המקלע שלו והחל קרב הגנה אינטנסיבי מאוד, במהלכו המצרים גם ירו אש תלולת מסלול על המוצב.

אחרי זמן מה, ההתקפה נהדפה וחיילי הפלוגה הגיבורים ספרו כ-60 גופות של חיילים מצרים.

זהו סיפורם בקצרה של חיילי פלוגה א' שלחמו בעוז ומנעו את נפילתו של מעוז בודפסט, המעוז היחידי בקו בר לב שלא נפל.

את קורס המ"כים סיימו במלחמה ולא זכו לעמוד על רחבת המסדרים.

לפני שנתיים זכו בוגרי הפלוגה לתיקון, ולכבודם נערך מסדר סיום באנדרטת חטיבת הנח"ל בפרדס חנה.

בטקס המרגש שנערך באיחור של כמעט 50 שנה, הם קיבלו את דרגות הסמל ותעודת סיום, על אף שחלקם המשיכו שירותם גם בתפקידי קצונה.

מוקדש באהבה לזכרו של אלי שילוח ז"ל.