N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דוד זיו

חיל השריון
חטיבה 14
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

אני שירתתי בפלוגה ח', שהמ"פ שלה היה נמרוד גאון בתפקיד מ"מ 2 בגדוד 196, שהיה מורכב מחניכי קק"ש וחניכי קמ"ט, הגדוד הכי טוב של חיל השריון.

ערב המלחמה הגענו על גבי מטוסים מחצרים לביר תמדה, והתחלנו בחימוש וזיווד של הטנקים.

חווינו תחזוקה ירודה של הטנקים וחוסר רב בתחמושת.

אני כמ"מ הבכיר בפלוגה גייסתי משאבים לזיווד הטנקים, והשתלטתי על משאיות תחמושת כדי לחמש את טנקי הפלוגה.

לקראת השעה 12:00, למרות פקודות לשבת, הוצאתי את הטנקים לתיאום כוונות. שעתיים לאחר מכן הופצץ הבסיס בביר תמדה ואנו נענו על זחלים לכיוון רפידים.

ברפידים הפלוגה התחלקה ל-3 כוחות, האחד בפקודו של נמרוד גאון המ"פ שאבטח את אום חשיבה, כוח ברשותי שאבטח את ציר החת"ם וכח בפקודו של ארז גורן הסמ"פ שאבטח את שטח רפידים.

לקראת 22:00 התכנסה הפלוגה ונענו על זחלים לכיוון טסה. המג"ד מצנע אסף את מפקדי הגדוד ותדרך אותנו על מפת קוד היכן לכאורה אנו אמורים לפגוש את המצרים.

נענו בטור פלוגתי, שבראשו נמרוד המ"פ, ותוך כדי נסיעה נתקלנו במארב. לפי התרגולת הדלקנו אורות וירינו מכל הכלים.

הטנק של נמרוד נפגע, ארז הסמ"פ נפצע אנושות ואני תפסתי פיקוד על הפלוגה וכינסתי אותה אליי, תוך שאני מסמן לטנקי הפלוגה את מיקומי בעזרת זרקור המפקד, הירוק. גם המצרים זיהו את הבהובי הפנס, טווחו אותי ופגע במקלע המפקד וכף ידי הימנית התרסקה.

לא הרגשתי כאב, והמרצתי את התותחן שלי מכבי מוצרי לחבוש את ידי ושבתי לעמדת על הפיקוד.

שעמעתי מעין קולות רווחה מהטנקים ששמעו את קולי בחזרה בעמדת המפקד.

המשכנו לתעלה לכיוון מעוז פורקן, כשתוך כדי אנו חולפים בתוך חניון מצרי ויורים מכל הבא ליד, עד ששמעתי את מ"פ ז' רמי מתן קורא בקשר לחדול ירי כי חלק מארגז האש שיצרנו סיכן את פלוגתו שנעה מימין.

לעת בוקר הגענו לתעלה והמון חיילים מצרים שעטו וירו לעברנו, ואנו באמצעות ירי וזחלי הטנק היכנו בהם עד שקליע מצרי פגע לי בגבי החשוף בצריח, ונפלתי כמו אבן לתוך הטנק כשגופי משותק.

מכבי מוצרי התותחן תפס פיקוד והסיג את הטנק לאחור, לפתע שמעתי את קולו של נמרוד גאון בקשר שחבר לפלוגה. אז ידעתי שניצלתי.

פוניתי לתאג"ד בטיסה משם בהליקופטר שניתר בין הגבעות, כאשר מטוסי קרב מצרים רודפים אותו, עד שהגיע בשלום לרפידים. משם הוטסתי לבית החולים מאיר, ואחרי שבוע חזרתי להכרה.

נמרוד גאון נפל בקרב שעתיים לאחר שסייע לטנק שלי לצאת מהתופת. אני חייב לו את חיי, וכמובן לצוות הנפלא שלחם איתי בטנק, מכבי מוצרי - תותחן, שלמה הורטיג - נהג וגיל גורדון - הטען.

אחי הבכור יחיאל זיביל מגדוד הסיור חט' 14 נפל בציר טרטור ב-15/10/73