N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

בן מנחם משה

חיל הקשר
הקרבות במעוזים (קו בר-לב)

בשבוע השני למלחמה הגעתי לחטיבה בבלוזה, ביצענו מארבים באמצעות הקשת מכ"מ לגלוי תנועות רכב אנשים.

יומיים לפני הפסקת האש, באישון לילה, קיבלתי הוראה לנוע למוצב בודפסט בלווי טנק..

במשך כל היום היו הפגזות על המוצב, למחרת כשהיה אפשר לצאת חזרה לחטיבה היו מספר רב של חללי אויב מסביב למוצב.

בהמשך מצאתי את עצמי במובלעת הסורית ברמת הגולן, גרנו בכפר סורי נטוש בשם טייחה.

הייתה מלחמת התשה עם הסורים כמעקב שחרור מסדיר, הוצע לי לחתום קבע בתפקיד מ"מ בגזרת אל על דרום רמת הגולן, כך שיצא לי להיות בגזרת אילת כשפרצה המלחמה.

משם לגזרה הצפונית של התעלה וגם ברמת הגולן.

בתום שנת קבע המשכתי עוד שנתיים בתפקיד קצין קישור ומפקד מרכז גיוס.