N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רם (רמי) בן משה

חיל האוויר
בסיס חצרים בח"א 6)
ללא קרב ספציפי

כעובד מפעל ביטחוני הוקפצתי לעבודה במוצאי שבת.

למחרת, ביום ראשון, גייסו אותי בצו 8 לבסיס חצרים שבו שירתתי בחובה ובשנת קבע, והוצבתי במגדל הפיקוח ובתפקיד איסוף מצנחים של המטוסים שחזרו לאחר תקיפות המצרים ובסוריה.

המראה היה לא סימפטי, רוב המטוסים קיבלו פגיעות קשות בזנב המטוס כך שלא היה צורך לאסוף אותם היות ולא היו קיימים עקב פגיעות בזנב.

לאחר 10 ימים פניתי למנהליי בתעשייה האווירית בבקשה לנסות ולשחרר אותי לעבודתי, שנראתה לי יותר חשובה ומועילה.

בקשתי נענתה ושוחררתי לעבודתי, שבה עבדנו 24 שעות ברציפות עם שעות שינה מעטות במחלקה עד סיום מצב החירום, שבסיומו חזרנו לפעילות רגילה.