N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ישראל מושקוביץ

חיל הרגלים
חטיבה 1 (גולני)
נפילת מוצב החרמון

ביום שבת בבוקר כוח גולני של גדוד 51 התפצל לשני כיוונים. חצי לעליית החרמון וחצי עקף לחרמון דרך אל-על.

חברי לטירונות שי פלטי היה בחצי הראשון, הם נתקלו בקומנדו סורי שהמתין לרגלי החרמון. שי התנדב לנקות את המוקשים. לאחר סיום פעולתו הוא רץ לזחל״ם, ושם קבל כדור בראשו.

אני, יחד עם המג"ד יהודה פלד, עליתי לכוון החרמון דרך אל על.

עצרנו לספור את הטנקים הסורים, כאשר אני הבחנתי בבלוטה בכביש לפנינו, ופתאום היא גדלה. הבנתי מהר שזה צריח של טנק סורי T62 . אני, נהג הזחל"ם, סובבתי את הזחל לירידה מההר כאשר כולם נפלו מעמידה.

המג"ד צעק עליי "ישראל מה אתה עושה", השבתי לו "תסתכל מאחור, זה טנק סורי".

הוא צעק "סע, סע מהר". בסוף ירדנו מההר, ופגשנו שתיי טנקים Sherman. החברים יצאו לשאול מה קרה, הם היו עטופים עם התלת מבית כנסת, פשוט לקחו את הטנקים מהבסיס ונעו לכוון הזירה.

זה היה בין שבת ב-16:00 . הם ירטו את הסורים ועלינו חזרה.