N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שלמה וולפיש

חיל השריון
קרב העיר סואץ

פחות משבוע לפרוץ המלחמה הורידו מהבקעה (מחנה פלס) את חטיבה 5, חטיבה משוריינת שהייתי הרופא החטיבתי בה לפאתי העיר סואץ.

מלבד הרופאים הגדודיים היתה לי יחידת פלר"ק רפואית לרשות החטיבה ומספר רב של אמבולנסים שקיבלתי מפיקוד מרכז עם פרוץ המלחמה.

במסגרת ההסכם היתה למצרים אפשרות להוציא פצועים וחולים מהעיר סואץ הנצורה על ידינו, לכיוון קהיר.

בדיקת החולים הוטלה עליי, וכחניך חטיבה 7 בדקתי ביסודיות כל פונה באוטובוס המצרי והחזרתי חלק מהם לעיר סואץ למורת רוחם של אנשי הצלב האדום.

וכן עשיתי בבדיקת הציוד שהמצרים ביקשו להכניס לעיר הנצורה. תרופות מרץ נפסלו על ידי, ושוב הצלב האדום שם אותי ברשימה השחורה שלהם.

לעומת זאת, החלטתי לא להכריח את החובשים שלי לטפל בפצועים מצרים כשאני לבדי חובש ומטפל בהם.

אחת הסוגיות היו אכילת בשר.

קמב"ץ החטיבה שעבד במשרד החקלאות הוריד אלינו צוות שוחטים של הפרה המצרית, ובהשגחתי חולק בשר כשר ליחידות השונות.

כעבור יממה המבצע הזה הופסק עקב החשש מהבשר שלא יישמר בתנאי קירור, וחיל הרפואה נשם לרווחה.