N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דוד טונק

חיל האוויר
ללא קרב ספציפי

14.10.1973, בסיס בקרה ברפידים בסיני. בתוך מכשיר המכ"מ היו שני חברים, אלכס וגבע.

נקראתי לעלות למכשיר, לחלק שהתקלקל קוראים ppi. התחלתי לעלות לכיוון מכשיר המכ"מ, ולפתע פיצוץ עז.

עפתי עם החלק על הריצפה. נכנסתי לסוג של הלם וחרדה, קמתי ורצתי לבונקר שהיה בבנייה, ירדתי לקומה התחתונה מתחת לאדמה, ונשארתי שם מעל יממה.

בבסיס היו משוכנעים שהגעתי למכ"מ ונהרגתי עם שני החללים.

בפיצוץ העז נפער בור, הגופות של שני החברים היו פזורות לכל עבר במרחק עצום.

הפיצוץ נבע ממטוס ללא טייס, שהתביית על גלי המכמ ששודרו על מנת לגלות מטוסי אויב.