N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עמוס בודינגר

חיל ההנדסה
אוגדה 143 - ללא חטיבה ספציפית
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

1. ההקמה אי שם בראשית 1971 בכינרת.

2. ירידה באוטובוסים לשטח ההערכות קצת אחרי טסה על ציר עכביש והרכבת הסירות.

3. ממתינים לצנחנים שמתברברים ומגיעים באחור.

4 מעמיסים 2 סירות אחת על השנייה על הזחל"מים בניצב.

5. נדחסים יחד עם הצנחנים ולרובנו אי מקום. נשכבים על הסירות וצופים בנוטבים שחולפים מעלינו.

6. מגיעים לחצר ומורידים את הסירות. ירי הריכוך לא פוסק ויש נפגעים.

7. מעמיסים את הסירות על הכתפיים ומעבירים אותם מעל לסוללת העפר למים.

8. מניעים ומתכנסים למרכז התעלה.

9. מגיעים לגדה המערבית, הצנחנים מפעילים בונגלורים ומטעני נפץ ומפני מכשולים.

10. מתבצעים סבבים להעברת הכוח וכבר מתחילים להעביר חזרה פצועים והרוגים.

11. מפטרלים בין הגשרים לשמור על הגשרים ולמנוע חבלה של אנשי קומנדו מצריים.

12. נעים לכיוון איסמעליה ומתמקמים יחד עם גדוד 48 במטע המנגו.

13. מכינים ציוד להמשך הלחימה, חצית תעלת המים מתוקים.

14. מסדר הסיום בפנארה. יש אלבום תמונות, 150 דפים. מרתק.