N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מוטי לנצנר

חיל התותחנים
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

הסוללה הפיקודית קיבלה משימה: ללוות את הטרקטורים שנועדו לפתוח פתח בסוללת העפר שעל גדת הסואץ, להכנה לצליחה.

נסענו לכיוון ״החצר״, בדרך ירו עלינו טילי שמל.

הגענו לחצר שהייתה ריקה ושקטה, נכנסנו למקם את הסוללה, ולפתע הפגזה כבדה על החצר. אז, לצערי נהרג מפקד צוות בסוללה, סמל יוסי ורונה ז"ל.

בהמשך, הגיעו הדוברות.

הירי המשיך כל הזמן והצלחנו אנחנו וסוללות נוספות להפיל מספר מטוסים מצריים במשך מספר ימים. קודם הפילה הסוללה שלי מטוס האנטר עיראקי, הטייס צנח ונשבה ע״י חיילי הסוללה.