N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מנחם בן שואף

חיל השריון
חטיבה 188
קרבות הבלימה – נפח

"הטנק הסורי חסם את הדרך, אבל נשאר רווח קטן. אמרתי לצוות – תתפסו חזק, ואז נתתי גז ועשיתי מין פיתול כזה, כמו נהג מירוצים.

לא שאלתי אף אחד, רק שמעתי את פוגלמן צועק שזה טנקים סורים והחלטתי שאני בורח משם ואמרתי לצוות תתפסו חזק. הלאה כבר אין לי יותר זיכרון מאותו לילה. רק לפנות בוקר אני מתעורר, ונוסעים הלאה".

עומייסי: "בן שואף הוציא את הראש החוצה וצעק בערבית משהו לטנק, ומעשה פלאים הטנק זז לפינת הדרך. כנראה שהם לא זיהו שאנחנו טנק ישראלי".

פוגלמן: "זה היה קטע הזוי. המשכנו הלאה ואז הבנתי שכדאי להכניס פגז לקנה ולהפנות את התותח אחורה".

סיכום המפגש הדרמטי: טנק המח"ט, אם בגלל בלבול של המט"ק הסורי שלא זיהה מי נמצא מולו, ואם בזכות תושייתו של הנהג בן שואף שמיהר לעקוף את הסורי, נחלץ כחוט השיערה מהגיהנום שהמתין לו.