N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

פרידריק ליטואר

חיל השריון
חטיבה 14
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

הייתי חניך בקורס מ"כים חרמש שירד בשבת בבוקר מג'וליס והתמקם במחנה עוז 77.

הנגמ"שים חנו בצורת ח'.

היינו בהקמת אוהלים, וחשבנו לתומינו שזוהי עוד כוננות ונוכל להתאמן על מסלול. בשעה 14:00 עברו מטוסי אוייב מעל ראשינו והפציצו את ג'בל כוס של מודיעין.

אף אחד מאיתנו לא ירה, כי פחדנו להיזרק מהקורס בגלל פליטת כדור.

אחרי זה שעטנו לטסה, שם מח"ט 14 אמנון רשף לקח אותנו תחת פיקודו. היינו פלוגת סיור שלו עד 14 לחודש. באותו לילה עלינו על מארב קומנדו מצרי והשמדנו אותו. נפגע לנו נגמש 2ב שהביא אותנו לטסה ונדם.

כמו כן טנק שלנו הסיט את קנה ושבר לי את השיניים, ופגע בראשו של חברי. בלקר הסמ"פ חטף רסיס מארטילריה מצרית, המ"כ רוזנר נכווה מאר פי ג'י כולנו ירדנו מההכלים והלכנו לתאג"ד.

אני וסגן מפקד הפלוגה שוחט חזרנו לפלוגה. נלחמנו עד להפסקת האש וצלחנו את תעלה עם חטיבה 421, וניצחנו. ואני לא מתבכיין, גאה לרשום שורה בהיסטוריה מפוארת של צה"ל ומדינת ישראל.